විරෝධතාවක් නිසා දඹුල්ල – කන්තලේ ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා

විරෝධතාවක් නිසා දඹුල්ල – කන්තලේ ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් දඹුල්ල – කන්තලේ ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.

ඒ වන අලි ගම්වැදීම සහ අලි වැටක් ඉදිකර දෙන ලෙස ඉල්ලා කන්තලේ – කිතුල්ඔතුව ප‍්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් විසින් එම ප‍්‍රදේශයේදී මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක නිරත වීම හේතුවෙන්.

ඊයේ රාත‍්‍රියේ ප‍්‍රදේශයේ පිහිටි වෙළඳසැලකට ද වන අලි විසින් හානි සිදුකර තිබූ අතර, විරෝධතාව හේතුවෙන් ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට ද බාධා එල්ල වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කලේ.

Share This