විපක්ෂනායකට සේරම පැටලිලා – පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි (AUDIO)

විපක්ෂනායකට සේරම පැටලිලා – පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි (AUDIO)

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිළ ඉහළ යෑම සහ එමගින් ජනතාවට එල්ලවී ඇති බලපෑම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වා සිටියා

ඒ, ස්ථාවර නියෝග 23 / 2 යටතේ ප්‍රකාශයක් කරමින්

මේ, ඊට පිළිතුරු ලබාදුන් සභානායක අමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ විපක්ෂ නායකවරයා සියල්ල පටලවාගෙන ඇති බවයි

එහිදී තවරදුටත් අදහස් දැක්වූ දිනේශ් ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා

පසුව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් වන ජේ සී අලවතුවල, හර්ෂද සිල්වා සහ නලින් බණ්ඩාර යන මහත්වරුන් මෙන්ම කථානායකවරයාද එම සංවාදයට මැදිහත් වූ අතර එහිදී ඇතිවූයේ මෙවැනි උණුසුම් තත්ත්වයක්

Share This