විනූ ආයෙත් සිංගප්පූරුවේ ගිහිං [PHOTOS]

විනූ ආයෙත් සිංගප්පූරුවේ ගිහිං [PHOTOS]

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වන විනූ සිරිවර්ධන කියන කෙනාව ආයේ ආයේ ඔබට අමුතුවෙන් හඳුන්වාදෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ නේද ?

2020 දී විනූ විශ්වවිද්‍යාල කථිකාචාර්යවරයෙක් සමඟ යුග දිවියට පිවිසුණා.

විවාහයෙන් පසුව විනූ රංගන ක්ෂේත්‍රයේ දී නම් අපිට වැඩිපුර කාලයක් පෙන්න හිටියේ නම් නැහැ..

එහෙමයි කියලා විනූයි ආදරණීය සැමියයි එකට ඉන්න ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යයට එකතු කරන එකේ නම් අඩුවක් නෑ….

ඉති පසුගිය දවස් වල විනූ සිංගප්පූරුවේ සවාරියකට ගිහින් ගත්ත ඡායාරූප කීපයක් ඇගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමක දාලා තිබුණා..

Share This