විදේශ විනිමය මෙරටට ගෙන ඒමේ සැලැස්මක්

විදේශ විනිමය මෙරටට ගෙන ඒමේ සැලැස්මක්

රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර රැකියා උත්පාදනය මගින් විදේශ විනිමය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ඒමේ සැලැස්ම රජය විසින් සකස්කර අවසන් බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කලා.
හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ තාක්ෂණ උද්‍යාන 5 ක් ස්ථාපිත කිරීමේ පළමු අදියරට ගාල්ලේදී එක්වෙමින්.


Share This