විදේශ රැකියා අපේක්ෂකයන්ගේ ගැටළුවලට කඩිනමින් විසඳුම්

විදේශ රැකියා අපේක්ෂකයන්ගේ ගැටළුවලට කඩිනමින් විසඳුම්

රැකියා සඳහා විදේශගත වීමට අපේක්ෂිත පිරිස මුහුණ දී ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

එම ගැටළු සඳහා කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසයි මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ.

විදේශ රැකියා අපේක්ෂිත පිරිස් දන්වා ඇත්තේ ගුවන් යානා ආසන පහසුකම් හිගතවක් පවතින බවටයි.

ඒ අනුව ඒ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරණ ලෙසයි අමාත්‍යවරයා දන්වා නිලධාරීන් ට දන්වා තිබෙන්නේ.

TAGS
Share This