විදේශ ඇමති සහ නවසීලන්ත රාජ්‍යතාන්ත‍්‍රිත නියෝජිතවරියක් අතර සාකච්ඡා

විදේශ ඇමති සහ නවසීලන්ත රාජ්‍යතාන්ත‍්‍රිත නියෝජිතවරියක් අතර සාකච්ඡා

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සමගාමීව පැවැත්වෙන විදේශීය අමාත්‍යවරුන්ගේ හමුවට සහභාගී වී සිටින විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පිරිස් මහතා නවසීලන්ත විදේශ කටයුතු, පළාත් පාලන අමාත්‍ය නනායා මහුටා මහත්මිය හමු වුණා.

ඒ, රුවන්ඩාවේ කිගාලි නුවර දීයි.

එහි දී විදේශ අමාත්‍යවරයා විසින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ මේ වන විට කොළඹ දී පැවැත්වෙන මාණ්ඩලික මට්ටමේ සාකච්ඡා පිළිබඳව මෙන්ම ආහාර,ඉන්ධන සහ ඖෂධ සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ද්වී පාර්ශ්වික පරිත්‍යාගශීලින්ගෙන් මෙන්ම බහු පාර්ශ්වික ආයතන වලින් මෙරටට ලැබෙන සහයෝගය පිළිබඳව ද නවසීලන්ත විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරිය දැනුවත් කර තිබෙනවා.

ඊට ප‍්‍රතිචාර දැක්වූ නවසීලන්ත විදේශ කටයුතු සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය නනායා මහුටා මහත්මිය මෙරටට නවසීලන්තයෙන් සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයෙන් සහාය ලබා ගැනීම ට පවතින හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට එකඟත්වය පළ කර ඇති බවයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

Share This