විදේශීය ආයෝජකයන්ට පස් අවුරුදු වීසා පහසුකම්

විදේශීය ආයෝජකයන්ට පස් අවුරුදු වීසා පහසුකම්

විදේශීය ආයෝජකයන් දිරිගන්වමින් රටේ විදේශ විනිමය වර්ධනය කිරීම ඉලක්ක කරගත් ආයෝජකයන් සඳහා වූ පස් අවුරුදු වීසා පහසුකම් දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ද හිමිව ඇති බව සඳහන්.

එම විශේෂ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පළමු පස් අවුරුදු වීසා පහසුකම ගැනීමට මෙරට ප්‍රමුඛ විදෙස් ආයෝජන සමාගමක් වන සීමාසහිත බේලි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලංකා (පෞද්ගලික) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ චෞ යින් මන් මහතා සමත්ව තිබෙනවා.

Share This