විදුලි සේවකයන් වර්ජනයකට සැරසෙයි.

විදුලි සේවකයන් වර්ජනයකට සැරසෙයි.

දෙසැම්බර් 8 වන දින දිවයින පුරා‍ විදුලි සේවකයින් ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කර වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරතවීමට තීරණය තිබෙනවා.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු රන්ජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කළේ, රාජ්‍ය දේපල විදෙස් රටවලට විකිණීමට විරෝධය පළ කරමින් එම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය සංවිධාන කරන බවයි.

වරජනයට, ඛනිජ තෙල් සහ වරාය සේවකයින් ද සහයෝගය ලබාදෙන බව රංජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කළා.

දෙසැම්බර් 8 වන දින ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කරමින් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වීමටද කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි වෘතිය සමිති සඳහන් කළේ.

Share This