විදුලි බිල ඉහළ නැංවීමට රජය තීරණයක් ගත යුතුයි – PUCSL

විදුලි බිල ඉහළ නැංවීමට රජය තීරණයක් ගත යුතුයි – PUCSL

මෙම වසරේදී විදුලි බිල ඉහළ දැමීමට රජය තීරණයක් නොගන්නේ නම් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 250 ක පමණ පාඩුවක් දරා ගැනීමට සිදු වන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසනවා.

විදුලි බිල සංශෝධනය සඳහා රජයේ ප‍්‍රතිපත්තිමය තීරණය මත සිදු කෙරෙනු ඇති බවයි එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා කියා සිටියේ.

එසේම ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ පැය 10 ක 12 ක පමණ කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව ද ඔහු අවධාරණය කළා.

Share This