වැලිපැන්නේ ජාත්‍යන්තර කෘෂි නිෂ්පාදන හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනයට සැලසුම්

වැලිපැන්නේ ජාත්‍යන්තර කෘෂි නිෂ්පාදන හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනයට සැලසුම්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට ආසන්න වැලිපැන්න ප්‍රදේශයේ ජාත්‍යන්තර කෘෂි නිෂ්පාදන හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.
මෙම මධ්‍යස්ථානය දකුණු ආසියානු කලාපයේ විශාලතම කෘෂි නිෂ්පාදන හුවමාරු කේන්ද්‍රිය බවට පත් කිරීම රජයේ අරමුණ බවයි හෙතෙම කියා සිටියේ.
වැලිපැන්න අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයට යාබදව අක්කර 500ක ප්‍රදේශයක කර්මාන්තශාලා, ගබඩා සංකීර්ණ හා ගුදම් සහිතව එම මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
එම කෘෂි ද්‍රව්‍ය තොග ආසියානු, අප්‍රිකානු සහ මැදපෙරදිග කලාපයේ රටවලට ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමටයි සැළසුම් කර ඇත්තේ.

Share This