වාර්තාගත අඹ අස්වැන්නක්

197

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ දී වාර්තාගත අඹ අස්වැන්නක් ලැබී ඇති බව කෘෂි අමාත්‍යංශයේ පශ්චාත් අස්වැන්න කළමණාකරණ ආයතනය පවසනවා.

මෙවර අඹ අස්වැන්න මිලියන 100කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කරන්නේ.

ඒ අනුව මීට පෙර වසරකට මිලියන 200ක් වු අඹ අස්වැන්න මෙවර මිලියන 300 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සඳහන්.

මේ වනවිට අඹ සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන 08ක් යාපනය, අනුරාධපුරය, අම්පාර, මහනුවර, බොගහකන්ද, පේරාදෙණිය සහ වැල්ලවාය වැනි ප්‍රදේශ කිහිපයක පිහිටා තිබෙනවා.

එම සැකසුම් මධ්‍යස්ථානවලින් දිනකට අඹ ගෙඩි මිලියන 15ක් පමණ ඉදවා සකස් කරන බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ.

මෙම සැකසුම් මධ්‍යස්ථානවල අඹ ඉඳවීම සඳහා විශේෂිත වු කුටීර පවතින අතර ඒවා ගුණාත්මකභාවයෙන් ද ඉහළ බවයි එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments