ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල තවදුරටත් ඉහළට

94

ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන මිල තවදුරටත් ඉහළ යමින් පවතින බව වාර්තා වනවා.
ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ ඇමරිකානු ඩොරලය දුර්වලවීම සහ සෞදි අරාබියේ සැපයුම පහත වැටීම වැනි සාධක ඊට හේතු වී ඇති බවයි.
ඒ අනුව බහුලව භාවිත කරනු ලබව බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල සටහන් ව ඇත්තේ ඇමරිකානු ඩොලර් 73.07ක් ලෙසයි.

Your Comments