පොල් වගාවේ පසුබෑමක්

47

2018 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළදී පොල් වගාවේ 13.5% ක පසුබෑමක් වාර්තා වී ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේනතුව පවසනවා.

ඒ පොල් වගා කෙරෙන ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව අඛණ්ඩව පැවති වියළි කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන්.

මේ අතර, රබර් වගා කිරීමේ කටයුතු ද 13.9% කින් පහත බැස ඇති අතර, කරදිය ධීවර කටයුතුවල ද සියයට 2 ක පසුබෑමක් දක්නට ලැබෙන බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් 2018 පළමු කාර්තුව සඳහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.2% ක් බවයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments