නයින්වේල්ස් රෝහලේ සියලු පහසුකම් තවදුරටත් පුළුල් කරයි

65

නයින්වේල්ස් රෝහලේ ප්‍රතිකාර කටයුතු ඇතුළු සියලු පහසුකම් තවදුරටත් පුළුල් කර තිබෙනවා.

මාතෘ හා ලදරු රෝහලක් ලෙස පැවති නයින්වෙල්ස් රෝහලේ කටයුතු කාන්තා හා ළමා අංශවලට ද ව්‍යාප්ත කිරීමටයි එහි පාලනාධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව, රෝගීන්ට විශේෂ පහසුකම් රැසක් ඊට සමගාමීව ලබාදීමට නියමිත බවයි නයින්වේල්ස් රෝහලේ වෛද්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ බිදාස් විජේරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

Your Comments