කෘෂිකාර්මික බෝග අපනයනය කිරීමට රජයෙන් අපනයනකරුවන්ට උපරිම සහන

97

කෘෂිකාර්මික බෝග අපනයනය කිරීම සඳහා අපනයනකරුවන්ට උපරිම සහන ලබාදීමට රජය කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මේ බව කියා සිටියේ අපනයන හා ආනයනකරුවන් පිරිසක් අතර ඊයේ පස්වරුවේ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.
එළවළු, පළතුරු, මල් සහ විසිතුරු පැලෑටි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙමින් අපනයනය සඳහා පනවා ඇති නිති රීති ලිහිල් කර හෝ සංශෝධනය කර එම කටයුතු සඳහා වැඩි ඉඩක් ලබා දිමට කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

Your Comments