වසරේ ප්‍රථම සූර්යග්‍රහණය අද

වසරේ ප්‍රථම සූර්යග්‍රහණය අද

වසරේ ප්‍රථම සූර්යග්‍රහණය අද දිනයේ, උත්තර අර්ධගෝල කලාපයට පමණක් දර්ශනය වන බව නාසා ආයතනය පවසනවා.
සූර්යග්‍රහණය රුසියාව, ග්‍රීන්ලන්තය සහ කැනඩාවට සම්පූර්ණයෙන් දිස්වුව ද, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපා වාසීන්ට එය දැකගත හැකි වනුයේ පාර්ශවීය සූර්යග්‍රහණයක් ලෙසින්.
චන්ද්‍රයා පෘථිවියෙන් ඈත්ව පැවතීම හේතුවෙන් පූර්ණ සූර්යක් ග්‍රහණයක් සිදු නොවන බවයි නාසා ආයතනය සඳහන් කළේ.
ඒ අනුව පෘථිවිය සහ සූර්යයා අතරට චන්ද්‍රයා පැමිණීමේ දී සූර්යයා ගිනි වලල්ලක් ලෙස දිස්වනු ඇති.

Share This