වරායේ දොඹකර ක්‍රියාකරුවන් ලෙස කාන්තාවන් බඳවාගැනීමේ තීරණයක්

වරායේ දොඹකර ක්‍රියාකරුවන් ලෙස කාන්තාවන් බඳවාගැනීමේ තීරණයක්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ඇතුළු අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින අනෙකුත් ආයතනවල මෙහෙයුම් කටයුතු පුළුල් කරමින් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන ලෙස වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනව‍ා.  

අමාත්‍යවරයා මෙහි දී සඳහන් කලේ ලොව බොහෝ රටවල මෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ද වරාය තුළ දොඹකර ක්‍රියාකරුවන් ලෙස කාන්තාවන් දැනටමත් රාජකාරී කරන අතර ඉදිරියේදී වැඩි වශයෙන් බඳවා ගැනීමට පියවර ගන්නා බවයි.

වරාය, නාවික හා සිවිල් ගුවන් සේවා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ තෙවන සභාවාරයට අදාළව ඊයේ පැවැත්වූ පළමු රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

ලබන 22 වැනිදා අනුමතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත 2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන් සේවා පනත යටතේ  නියෝගය සඳහා ද කාරක සභාවේ එකඟත්වය හිමිව තිබෙනවා.

Share This