වගා හානි සඳහා අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර නොමැති බව සජිත් කියයි.

වගා හානි සඳහා අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර නොමැති බව සජිත් කියයි.

වගා හානි සඳහා ගොවි ජනතාවට වන්දි ගෙවීමට අයවැයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර නොමැති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කළා.

තිස්සමහාරාම – වල්සපුගල ප්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුණදෙන ගැටලු පිළිබඳ සොයා බැළීමට පැමිණ, විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ රසායනික පොහොර ගෙන්වීමට පෞද්ගලික අංශයට අවසර ලබා දීමෙන් පොහොර අර්බුදය තවදුරටත් වර්ධනය වන බවයි.

මේ එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා.

Share This