ලෝක සංඥා භාෂා දිනයට සමගාමීව මෙරටට සංඥා භාෂා සංචිතයක්

ලෝක සංඥා භාෂා දිනයට සමගාමීව මෙරටට සංඥා භාෂා සංචිතයක්

සැප්තැම්බර් 23 දිනට යෙදෙන ලෝක සංඥා භාෂා දිනයට සමගාමීව මෙරට තුළ සංඥා භාෂා සංචිතයක් එළිදැක්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ඒ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින්.

රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ‍්‍රවණාගාරයේ අද පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් සමාජ සවිබල ගැන්වීම පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනූප පැස්කුවල් මහතා මේ බව අනාවරණය කළා.

Share This