ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල පහළට.

ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් මිල පහළට.

ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල අද (5) තවදුරටත් පහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

වෙස්ට් ටෙක්සාස් ඉන්ටර්මීඩියෙට් බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 89.21ක් ලෙස සටහන් වී ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කරනවා.

මෙි අතර බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 94.73ක් ලෙසයි සටහන් වී තිබෙන්නේ.

අමෙරිකානු බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 90ට වඩා අඩුවෙන් සටහන් වී ඇත්තේ පෙබරවාරි මාසයෙන් පසුව බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.

Share This