ලෝක වෙළඳපොළේ බොර තෙල් මිල පහළට

ලෝක වෙළඳපොළේ බොර තෙල් මිල පහළට

ලෝක වෙළඳපොළේ බොර තෙල් මිල 3% කින් පමණ පහළ ගොස් තිබෙනවා.

වෙළඳපොළේ බි‍්‍රතාන්‍ය බ්‍රෙන්ට් බොර තෙල් බැරලයක මිල දැක්වුනේ අමෙරිකානු ඩොලර් 111.74 ක් ලෙසයි.

ඒ අනුව බ්‍රෙන්ට් බොර තෙල් බැරලයක් ඩොලර් 2.91 කින් පහත බැස තිබෙනවා.

අමෙරිකානු වෙළඳපොළේ බොර තෙල් බැරලයක් අළෙවි වන මිල අමෙරිකානු ඩොලර් 106 යි සත 19 ක්.

WTI බොර තෙල් බැරලයක මිල පහත බැස ඇත්තේ ඩොලර් 3 දශම 33 කින්.

Share This