ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල යළි ඉහළට

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල යළි ඉහළට

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිල යළි ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

රන් අවුන්සයක මිල ඊයේ සටහන් ව තිබුණේ ඩොලර් 1, 745 ක් ලෙසයි.

ගතවූ මාසයක කාලය තුළ රන් මිල සියයට බින්දුවයි දශම 7යි 2 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව සඳහන්.

Share This