ලෝක විවාහක රූ රැජින තරඟාවලිය ලංකාවේ පවත්වන්න වෙන්නේ නෑ – සංවිධායකවරු කියන කතාව

ලෝක විවාහක රූ රැජින තරඟාවලිය ලංකාවේ පවත්වන්න වෙන්නේ නෑ – සංවිධායකවරු කියන කතාව

පසුගිය අප්‍රේල් මස 04 වැනිදා නෙළුම් පොකුණ රඟහලේ පැවැත්වුණු විවාහක රූ රැජිණි තරඟාවලිය පිළිබදව පසුගිය කාලයේ විවිධ පුවත් ගොඩක් වාර්තා වුණා.
එම තරඟාවලියෙන් විවාහක රූ රැජිණිය ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමග ලෝක විවාහක රූ රැජින තරඟාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට අවස්ථාව හිමි කරගත්තේ වුණේ පුෂ්පිකා ද සිල්වා මහත්මියයි.


මෙම තරඟාවලිය මෙවර පැවැත්වීමට තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාfවිදි වුණත් එම අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට ගිලිහී ගියා.


ලෝක විවාහක රූ රැජින තරඟාවලිය සංවිධානය කරන ආයතනය ජූලි 26 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින කොරෝනා තත්වය නිසා එම තරඟය මෙරටේ පැවැත්වීමට හැකියාවක් නොමැති බවත් ඒ සදහා අමෙරිකාවේ ලාස් වේගස් නගරය තෝරාගෙන තිබෙන බවත් ලිපියක් මගින් දන්වා තිබෙනවා.
මේ ඔවුන් ඒ පිළිබදව කණගාටුව පල කර එවා ඇති ලිපියයි.

Share This