ලෝක බැංකුව මෙරට ආර්ථික වර්ධනයක් අපේක්ෂාවෙන්.

ලෝක බැංකුව මෙරට ආර්ථික වර්ධනයක් අපේක්ෂාවෙන්.

කොරෝනා වෛරස් ගෝලීය වසංගතයේ බලපෑමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මේ වසර තුලදී සියයට 3 යි දශම 3 ක වර්ධනයක් ලබමින් ප්‍රකෘතිමත් වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව විශ්වාසය පල කරනවා.

සිය නවතම ගෝලීය ආර්ථික පෙර දැක්ම ඉදිරිපත් කරමින් ලෝක බැංකුව සඳහන් කළේ පෙර පැවති සාර්ව ආර්ථික දුර්වලතා තවදුරටත් ඊට බලපානු ඇති බවයි.

ඉහළ ණයබරතාව, දැවැන්ත මූල්‍ය අවශ්‍යතා සහ දුර්වල විදේශ සංචිතය එලෙස ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇතිකළ හැකි බව සඳහන්.

ඒ අනුව, මෙරට සැබෑ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2020 වසරේ පැවති සියයට 3 යි දශම 6 සිට මේ වසරේදී සියයට 3 යි 3 දක්වා සංකෝචනය වනු ඇති බවයි ලෝක බැංකුව පුරෝකතනය කළේ.

Share This