ලෝක පාපන්දු සම්මේලනය ශ‍්‍රී ලංකාව තාවකාලීකව තහනම් කරයි.

ලෝක පාපන්දු සම්මේලනය ශ‍්‍රී ලංකාව තාවකාලීකව තහනම් කරයි.

ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය ශ‍්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු සදහා තහනමක් පනවා තිබෙනවා.

පසුගිය 14 වැනිදා ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්වු නිළ වරණයෙන් පත්වු නිලධාරී මණ්ඩලය ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය විසින් පිළිනොගන්නා තත්ත්වයක් තුළ අදාළ තහනම් නියෝගය නිකුත් කර ඇති බව සදහන්.

මෙම තහනමට මුලිකවම හේතු වී ඇත්තේ තුන්වන පාර්ශවයේ මැදිහත් වීම ලෙස පසුගිය නිළ වරණයේදී ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ මැදිහත් වීම හා ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් පොරොන්දු වු පරිදි පාපන්දු සම්මේලන ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය නොකිරීම හා පොරොන්දු වු මාර්ග සිතියමට එකගව ක‍්‍රියා නොකිරීම බවටයි වාර්තා වන්නේ.

තහනමට අනුව ශ‍්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක‍්‍රීඩකයෙකුට, නිලධාරීයෙකුට හෝ පුහුණුකරුවෙකුට මෙන්ම ජාතික කණ්ඩායමට ජාත්‍යන්තර තරග හෝ වෙනත් කිසිවකට සහභාගී විමට නොහැකි වනු ඇති බව සදහන්.

Share This