ලොහාන් රත්වත්තේ බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙයි.

ලොහාන් රත්වත්තේ බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙයි.

බන්ධනාගාර කළමණාකාර හා සිරකරුවන් පුනුරුත්තාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා සිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත යොමු කර තිබෙනවා.

අද දිනයේ සිට සිය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්විම සඳහා නිර්දේශ කරන ලෙස ඔහු ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කළ ලිපියේ සඳහන්.
.

එමෙන්ම බන්ධනාගාර දෙපාර්තමෙන්තුව තුළ උද්ගතව තිබූ අර්බුධකාරී තත්ත්වය හමුවේ තමා ගැන විශ්වාසය තබමින් එහි වගකීම් භාරදිම පිළිබඳව ස්තූතිවන්ත වන බවද ඔහු එම ලිපියේ සඳහන් කර තිබෙනවා.

මේ අතර ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයන්හි ඇතිවූ සිද්ධීන්වල වගකීම ඔහු භාරගෙන ඇති බවයි.

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පිළිගෙන ඇති බවද සඳහන්.

Share This