ලොව ඉහළම ආහාර උද්දමනය සහිත රටවල් අතර ලංකාවට සිව්වැනි ස්ථානය

ලොව ඉහළම ආහාර උද්දමනය සහිත රටවල් අතර ලංකාවට සිව්වැනි ස්ථානය

2021 සැප්තැම්බර් මස සිට 2022 වසරේ අගෝස්තු මාසය දක්වා කාලය තුළ ලොව රටවල් 53 ක ආහාර සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් නවතම වාර්තාවක් ලෝක බැංකුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම වාර්තාවට අනුව ලොව ඉහළම ආහාර උද්ධමනය සහිත රටවල් 10 අතර ශ‍්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ සිව්වන ස්ථානයේයි.

මෙරට ආහාර උද්ධමනය 91 % ක් බව සඳහන්.

ලොව වැඩිම ආහාර උද්ධමනය සහිත රට සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යය වන අතර එම අගය 353 % ක් බව එම වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

Share This