ලිසිං සදහා සහන හිමිවන ලකුණු

ලිසිං සදහා සහන හිමිවන ලකුණු

කොරෝනා තෙවන වන ව්‍යාප්තියත් සමග බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයින් හා ව්‍යාපාර විසින් සහන සලසන ලෙස ඉල්ලීම් රැසක් මේ වන විට ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

ඒ අනුව කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයෙන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින් හා ව්‍යාපාර වෙත ලබා දෙන ණය සහන දීර්ඝ කරන ලෙසයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සහ විශේෂිත ලීසිං සමාගම් වෙත ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ.

මෙම සහන සඳහා සුදුසුකම් ලබන ණය ගනුදෙනුකරුවන් ඊට අදාළ අයදුම්පත් 2021 ජූලි 15 දින හෝ ඊට පෙර අදාළ සමාගම් වෙත යොමු කළ යුතු වනවා.

Share This