ලබන සඳුදා සිට ගෑස් මිල අඩු කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගම දැනුම් දෙයි

ලබන සඳුදා සිට ගෑස් මිල අඩු කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගම දැනුම් දෙයි

එළඹෙන සඳුදා දින සිට ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල පහත දමන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට රුපියල් හාරදහස් නවසිය දහයකට අලෙවි කෙරෙන කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 200 කට වඩා වැඩි මුදලකින් අඩු වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

ගෑස් හිගය අවසන් කරමින් මේ වනවිට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර මිලියන දෙකයි දශම පහකට අධික සංඛ්‍යාවක් රට පුරා බෙදාහැර තිබෙනවා.

මුතුරාජවෙල පිහිටි ලිට්‍රෝ ගෑස් පර්යන්තයෙන් ගෑස් ගොඩබෑමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදුවනවා.

Share This