රුමේනියානු රැකියා අවස්ථා වැඩි කරගැනීමට සාකච්ඡා

රුමේනියානු රැකියා අවස්ථා වැඩි කරගැනීමට සාකච්ඡා

රුමේනියාවේ නව රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා සහ මෙරට සිටින රුමේනියා තානාපති Victor CHIUJDEA මහතා අතර හමුවක් විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වා තිබෙනවා.

රුමේනියාවේ රැකියා අවස්ථා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී දීර්ඝ ලෙස අදහස් හුවමාරු වූ අතර රුමේනියානු තානාපතිතුමා පැවසුවේ මේ වසර මුලදී රුමේනියාව විදේශ රැකියා ලක්ෂයක් සදහා විවෘත කර ඇති බවයි.

එම රැකියා අවස්ථා ලබාදීම සඳහා රුමේනියා රජය මැදිහත් නොවන බවත්, එයට පුද්ගලික රැකියා නියෝජිත ආයතන මැදිහත් වන බවත් තානාපතිවරයා මෙහි දී දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ, තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සදහා රුමේනියාව රැකියා වෙළදපොල විවෘත කර ඇති බවද තානාපතිවරයා පවසනවා.

එම රැකියා අවස්ථා වැඩියෙන් ලංකාවට ලබාගැනීමට අවශ්‍ය සහාය ලබාදෙන ලෙසට කම්කරු සහ විදේශ රැකියා ඇමැතිවරයා, රුමේනියානු තානාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇති අතර විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම ගැන ද මෙහි දී අවධානය යොමු කර තිබෙනවා.

රුමේනියානු රැකියා ලබාදීම සඳහා මැදිහත්වන රුමේනියාවේ රැකියා නියෝජිත ආයතන සංගමය සමඟ සාකච්ඡා කර වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ලබාගැනීම ගැන මෙහි දී දෙපාර්ශවයේම අවධානය යොමුව ඇති බව සඳහන්.

රුමේනියානු රැකියා සදහා පිටත් කර යැවීමේදී අය කරනු ලබන ගාස්තු සම්බන්ධයෙන්, ඇමැතිවරයා සහ තානාපතිවරයා අතර දීර්ඝ ලෙස අදහස් හුවමාරු වූ අතර එම ගාස්තු නියාමනය කිරීම සදහා වන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බවට ද අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා මෙහි දී ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අතරම රුමේනියාවේ රැකියාව සඳහා ශ්‍රමිකයින් පිටත් කර යැවීමේ මුවාවෙන් මිනිස් ජාවාරම්වල නිරත කණ්ඩායම්වලට එරෙහිව දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් 2500ක් පමණ රුමේනියාවේ රැකියාවල නිතර වන අතර ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා ස්ථිර කොන්සියුලරවරයෙක් පත් කිරීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කරන බව ද මනූෂ නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා අවධාරණ කළා.

Share This