රුපියල පා කලේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් තොරවයි – මහ බැංකු අධිපති

රුපියල පා කලේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් තොරවයි – මහ බැංකු අධිපති

මහ බැංකුව විසින් රුපියලේ අගය පා කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසනවා.

ඒ මහතා අද (15) මේ බව අනාවරණය කලේ අද පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පරිශ්‍රයේ පැවති පශ්චාත් අයවැය සමාලෝචන සම්මන්ත්‍රණයක දීයී.

මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී මහ බැංකුව විසින් රුපියල පා කිරීම සිදු කරනු ලැබුවේ කිසිඳු පාලනයකින් ද තොරව බවයි.

Share This