රැඳවියෙකුට පහරදුන් නියාමකවරු 5 ස් දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්

රැඳවියෙකුට පහරදුන් නියාමකවරු 5 ස් දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්

රැඳවියෙකුට පහරදීමේ සිද්ධියකට අදාලව අඟු‍‍ණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ නියාමකවරුන් 05 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.

එම බන්ධනාගාරයේ නියාමකවරුන් කිහිපදෙනෙකු පිටස්තර පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු සමග සිදුවූ බහින් බස්වීමක් දුර දිග යාමෙන් මෙම පහර දීම සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම පහර දීමට සම්බන්ධ පිටස්තර පුද්ගලයෙක් පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු සැකකරු රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා.

අදාල සැකකරු අඟු‍‍ණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා ඇති අතර එහිදී බන්ධනාගාර නියාමකවරුන් 05 දෙනා සම්බන්ධ වී එම රැඳවියාට පහර දී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

ඒ අනුව එම නියාමකවරුන් 05 දෙනා විනය පරීක්ෂණයකට යටත්ව වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.

Share This