රාජ්‍ය සේවකයින් පෞද්ගලික රැකියා සඳහා යොමු කිරීමටත් අවධානය

රාජ්‍ය සේවකයින් පෞද්ගලික රැකියා සඳහා යොමු කිරීමටත් අවධානය

රාජ්‍ය සේවකයන්ට පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සදහා සඳහා යොමු වීමට පහසුකම් ලබාදිය හැකිද යන්න සොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා.

එම කමිටු වාර්තාව සති දෙකක් ඇතුළත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ලේකම් එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නේ මහතා සඳහන් කලේ.

වසර 5 ක වැටුප් රහිත නිවාඩු මත රාජ්‍ය සේවකයින්ට පෞද්ගලික අංශයේ හෝ වෙනත් රැකියාවක නිරත වීම සඳහා අවසර ලබාදිය හැකි ද යන්න සම්බන්ධයෙන් මෙම කමිටුව විසින් අධ්‍යයනය කරනු ඇති.

මේ අතර ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය සහ විශ‍්‍රාම වැටුපට හානියක් නොවන පරිදි රජ්‍ය නිලධාරීන්ට විදේශ රැකියා සඳහා යොමු වීමට අදාළ විශේෂ නිවාඩු ලබාදීමේ චක‍්‍රලේඛය ද රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

Share This