රන් මිල පහතට.

රන් මිල පහතට.

ලෝක වෙළඳපොල රන් මිල පහත වැටී තිබෙනවා.

එහි රන් අවුන්සයක මිල සටහන් වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 1,788 ක් ලෙසයි.

ගතවූ සතියේදී රත්‍රන් මිලෙහි අඛණ්ඩ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මාස දෙකකින් පමණ පසු රත්‍රන් මිල පහල අගයක් ගෙන ඇති බවද සඳහන්.

TAGS
Share This