රතු පරිප්පු සහ සුදු සීනි ආනයනය කෙරෙන හැටි

රතු පරිප්පු සහ සුදු සීනි ආනයනය කෙරෙන හැටි

සතොස සහ සමූපකාරවල මැදිහත්වීම මත රතු පරිප්පු සහ සුදු සීනි ආනයනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
දේශීය වෙළෙඳපොළ මිල ස්ථායිකරණය එම වැඩපිලිවෙලේ අරමුණ බවයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී පැවසුවේ.

Share This