රත් වන දිල්ලියේ  මගීන්ට සිසිල දෙන තුන්රිය..

රත් වන දිල්ලියේ මගීන්ට සිසිල දෙන තුන්රිය..

ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල අසාමාන්‍ය ලෙස අධික උෂ්ණත්වයක් පවතින අතර නවදිල්ලි ත්‍රිරෝද රථයක රියදුරෙකු තමා සහ ඔහුගේ මගීන් සිසිල්ව තබා ගැනීමට අපුරු ක්‍රමයක් සොයාගෙන.


ඒ ත්‍රිරෝද රථයේ වහලය මත කුඩා කැලයක් වැවීමෙන්.


රොයිටර් පුවත් සේවය එය වාර්තා කර තිබුනේ මෙලසින්…

Share This