රත්මලානේ දුම්රිය මැදිරියක් ගිණි ගනී

රත්මලානේ දුම්රිය මැදිරියක් ගිණි ගනී

රත්මලාන දුම්රිය අංගණයේ අලුත්වැඩියා කරමින් තිබූ දුම්රිය මැදිරියක් අද දහවල් හදිසියේම ගිණි ගැනීමට ලක්ව තිබෙනවා.

රුමේනියාවේ නිෂ්පාදිත මැදිරියක් මෙලෙස ගිණි ගැනීමට ලක්ව ඇති බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් දුම්රිය සේවකයින් මැදිහත් වී ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඒ වන විට මැදිරියට දැඩි ලෙස හානි සිදුව තිබුණා.

Share This