රණවිරුවන්ගේ ගැටලු‍ රැසකට විසදුම්

රණවිරුවන්ගේ ගැටලු‍ රැසකට විසදුම්

රණවිරුවන්ගේ ගැටලු‍ රැසකට විසදුම් ලබා දීමට වත්මන් රජයට හැකි වූ බව අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළා.

හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික රණවිරු බලවේගයේ නියා්ජිතයන් පිරිසක් හමුවෙමින්.

Share This