රඟ පෑ හොට් සින් බලන්න අකමැති “ඩිෂා” [PHOTOS]

රඟ පෑ හොට් සින් බලන්න අකමැති “ඩිෂා” [PHOTOS]

මේ වනවිට ප්‍රදර්ශනය කිරිමට සූදානම් කර ඇති මෝහිත් සූරිගේ ‘ඒක් විලන් රිටන්ස්’ චිත්‍රපටය පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරිමේ වැඩසටහනක් මීට දින කිහිපයකට පෙර ඉන්දීය සැටලයිට් නාළිකාවක විකාශය කර තිබුණා.

එම චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරන ජෝන් ඒබ්‍රහිම්, අර්ජූන් කපූර්, ඩිෂා පටානි හා තාරා සූතාරියා එක්ව සිටි බව සඳහන්.

නිවේදකයා ඩිෂාගෙන් චිත්‍රපටයේ එන සරාගි දර්ශන ගැන විමසු අවස්ථාවේ දී ඇය පවසා තිබුණේ තමන් එම ජවනිකා තිරය තුළ දී දකින්නට අකමැති බවයි.

මෙම චිත්‍රපටය පුරා එවැනි ජවනිකා 21ක් අඩංගු වී ඇති අතර, ඩිෂා එවැනි සරාගි දර්ශන ප්‍රමාණයක් රඟපෑ පළමු චිත්‍රපටය මෙය බව ද සඳහන්.

Share This