රංගන ශිල්පී ගාමිණී අම්බලන්ගොඩ මහතා දිවි ගමනට සමු දෙයි

රංගන ශිල්පී ගාමිණී අම්බලන්ගොඩ මහතා දිවි ගමනට සමු දෙයි

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ගාමිණී අම්බලන්ගොඩ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මිය යන විට 66 වන වියේ පසු වූ ඒ මහතා කලක් රෝගාතුරව ප්‍රතිකාර ලබමින් පසුවුණා.

Share This