යොහානි මිල කළ නොහැකි මැණික් චිත්‍රයක් වෙයි

යොහානි මිල කළ නොහැකි මැණික් චිත්‍රයක් වෙයි

යොහානි ගැන අලුතෙන් කතා කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් එයා මුලු ලෝකෙම දන්න චරිතයක් වෙලා ඉවරයි.

ඒ වටිනාකමට තවත් අරුතක් දෙන්න රත්නපුරේ තරුණයෙක් සමත් වෙලා තියෙනවා.

රත්නපුරේ කිව්වම මතක් වෙන්නෙත් මැණික් නේ. මේකත් මැණික් වැඩක් තමයි.

යොහානිගෙ සිතුවමක් සම්පූර්ණයෙන්ම මැණික් වලින් නිර්මාණය කරපු එක තමයි ඒ වැඩේ.

මේක කරලා තියෙන්නේ මනුජය කවීෂ කියන තරුණයා.

මේ යොහානිගේ සිතුවම මැණික් වල තිබෙන ස්වභාවික වර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ.

මේ තියෙන්නේ ඒ ෆොටෝස් ටික

Share This