යොහානි ඉන්දීය රූපවාහිනී නාලිකාවකට කියපු කතාව

යොහානි ඉන්දීය රූපවාහිනී නාලිකාවකට කියපු කතාව

ජනප්‍රීය ගායිකා යොහානි ද සිල්වා ඉන්දීය රූපවාහිනී නාලිකාවක් සමඟ සම්මුක සාකච්ඡාවක් සමඟ එක්වෙමින් ඇයගේ අනාගත බලාපොරොත්තු සහ ඇගේ ඉන්දීය රසිකයන්ට ස්තූතිය පළ කළා.

එටමන්ම ඇය ජනප්‍රිය පෙහෙල් නශා ගීතයේ කොටසක් ගායනා කිරීමටද ඇය කටයුතු කළා.


Share This