යුපුන්ගෙන් වාර්තාවක්

යුපුන්ගෙන් වාර්තාවක්

කෙටි දුර ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් ඉතාලියේ පැවැත්වෙන ඩයමන්ඩ් ලීග් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී මීටර් සියය ධාවන ඉසව්වේ 4 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා.
ඒ තත්පර 10.16 දක්ෂතාවක් වාර්තා කරමින්.
තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානය දකුණු අප්‍රිකාවේ අකානි සිම්බින් දිනාගත් අතර ඔහු දැක් වූ දක්ෂතාව තත්පර 10.08ක්.
තත්පර 10.10තරගය නිම කළ බ්‍රිතාන්‍යයේ චිජින්ඩු උජා දෙවන ස්ථාන දිනා ගත්තා.
යුපුන් අබේකෝන් සහ ලයිබීරීයානු ජාතික එමානුඑල් මාටාඩි තත්පර 10.16 තරගය නිම කළ අතර ඡායාරූප අවසානය අනුව තෙවන ස්ථානය ලයිබීරියානු ජාතික එමානුඑල් මාටාඩිට හිමි වුණා.

Share This