යළි කොරෝනා නියැදි නිර්මාණය වීමේ අවදානමක්

යළි කොරෝනා නියැදි නිර්මාණය වීමේ අවදානමක්

සෞඛ්‍ය මර්ගෝපදේශ නිසිලෙස අනුගමය නොකරන්නේ නම් සමාජය තුළ යළිත් කොරෝනා නියැදි නිර්මාණය වීමේ අවදානමක් පවතින බව ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංසඳය පවසනවා.

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ විද්‍යායතනයේ ශ්වසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්න ද සිල්වා මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ යළි පාසල් විවෘත කිරීම සඳහා සියලු‍ පාර්ශවයන්ගේ සහය අත්‍යාවශ වන බවයි .

තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ ශ්වසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය චන්න ද සිල්වා මහතා.

මේ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා.

Share This