මෛත්‍රිගෙන් මහින්දානන්දට දැඩි ප්‍රතිචාරයක්

මෛත්‍රිගෙන් මහින්දානන්දට දැඩි ප්‍රතිචාරයක්

වත්මන් රජය අප්‍රසාදයට පත්වීමේ හේතුව අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ වැනි පුද්ගලයින් සිදුකරන ප්‍රකාශ බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළා.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ තුන්වන දින විවාදයට එක්වෙමින්.

එහිදී මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ තමාට දැඩි ප්‍රතිචාර දක්වන පුද්ගලයින්ට පිළිතුරු ලබාදිය යුතු ආකාරය තමා දන්නා බවයි.

Share This