මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනයට එමිරේට්ස් සමග ගිවිසුමක්

මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනයට එමිරේට්ස් සමග ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය සහ එමිරේට්ස් සමාගම අතර තිබූ ගිවිසුම තවදුරටත් යාවත්කාලීන කර තිබෙනවා.

ඒ ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයින් සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම වෙනුවෙනුයි.

සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා සාධනීය පිටුවහලක් එමගින් ලැබේයැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

Share This