මෙරට නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා හමුවෙයි

මෙරට නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස් මයිකල් එඩ්වර්ඩ් ඇප්පෙල්ටන් මහතා සහ මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යූ ගමගේ මහතා අතර සුහද හමුවක් පවත්වා තිබෙනවා.

ඒ, මහනුවර පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දීයි.

මෙහිදී මහ කොමසාරිස්වරයා සහ ආණ්ඩුකාරවරයා අතර දෙරටට වැදගත් වන කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කර ඇති බව සඳහන්.

සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව දෙරටේ මිත්‍රත්වය සංකේතවත් කරමින් සමරු තිළිණ හුවමාරුවක් ද සිදු වුණා.

Share This