මෙරට ධීවර ආහාර සුරක්ෂිතතාවට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පවුම් 8 ලක්ෂයක පරිත්‍යාගයක්

මෙරට ධීවර ආහාර සුරක්ෂිතතාවට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පවුම් 8 ලක්ෂයක පරිත්‍යාගයක්

දිස්ත‍්‍රික්ක 9 ක වෙසෙන දිළිඳු ධීවරයන්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය හරහා පවුම් 8 ලක්ෂ 80 දහසක් ලබා දීමට බ්‍රිතාන්‍ය කටයුතු කර තිබෙනවා.

මෙම ආධාර යටතේ කොළඹ, මීගමුව, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, පුත්තලම, මඩකලපුව සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල අඩු ආදායම්ලාභී ධීවර පවුල් සඳහා සහන සැලසීමට නියමිතයි.

මෙම සතියට යෙදෙන ලෝක ධීවර දිනය වෙනුවෙන් ප‍්‍රකාශයක් කරමින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් සාරා හල්ටන් කියා සිටියේ මෙරට ධීවර කර්මාන්තය ඉතා අසීරු අඩියක සිටින බව හඳුනාගෙන ඇති බවයි.

Share This