මෙරට ධීවරයන්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් පවුම් 880,000ක්

මෙරට ධීවරයන්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් පවුම් 880,000ක්

එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය හරහා බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 880,000 ක් මුදලක් මෙරට ධීවර ප්‍රජාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව නගා සිටුවීම සඳහා ප්‍රදානය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් සාරා හල්ටන් කියා සිටියේ තංගල්ල, මීගමුව, කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, පුත්තලම,හලාවත සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයන් හි සිටින අවදානමට ලක්වූ ධීවරයන්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව නගා සිටුවීම මෙහි අරමුණ බවයි.

මෙම සතියෙ සැමරෙන ලෝක ධීවර දිනය (නොවැම්බර් 21) වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස්වරයා වන සාරා හල්ටන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් පවසා ඇත්තේ, ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තය ඉතා අසීරු අඩියක සිටින බව හඳුනාගෙන ඇති බව යි.

Share This