මෙරට ණය ප‍්‍රතිව්‍යහගත කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ලබන 23 වැනිදා

මෙරට ණය ප‍්‍රතිව්‍යහගත කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ලබන 23 වැනිදා

මෙරටට ණය ලබා දී ඇති සියලුම බාහිර ණය හිමියන් ශ‍්‍රී ලංකාව හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ එළඹි එකඟතාව පිළිබඳ මෙන්ම ණය ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක‍්‍රියාවලියේ මීළඟ පියවර සම්බන්ධයෙන් එළඹෙන 23 වනදා වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ මෙරට රජය දැනුවත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කලේ මෙරට ආර්ථික ප‍්‍රතිපත්තිවලට සහයවීම සඳහා මාස 48 ක් තුළදී ඩොලර් බිලියන 2 යි දශම 9 ක මුදලක් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබාගැනීමට පසුගිය පළමු වැනිදා රජය අදාළ නිලධාරීන් සමඟ මූලික එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බවයි.

එම එකඟතාව පිළිබඳව සහ ආර්ථිකයේ ඇති වූ වර්ධනය පිළිබඳව එළඹෙන 23 වැනිදා ශ‍්‍රී ලංකාව තම බාහිර ණය හිමියන් ද මාර්ගගත ක‍්‍රමය ඔස්සේ දැනුවත් කරනු ඇති බව ද ණය ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක‍්‍රියාවලියේ නීති උපදේශන කටයුතු වෙනුවෙන් ශ‍්‍රී ලංකාව සේවය ලබාගත් ක්ලිෆර්ඩ් චාල්ස් නීති සමාගම නිවේදනය කළා.

Share This